4for1 4for1 4for1

Внимание!

Просьба следующих студентов ИМЭК подтвердить факт оплаты образовательных услуг за осенний семестр 2017/2018 уч.год

1 53п Виноградова М.О.
2 53п Гвоздева Е.В.
3 53п Игрунина А.С.
4 53п Малышкин А.Д.
5 53п Рогожкин И.А.
6 54а Балашов Д.И.
7 54а Василько Н.Ю.
8 54а Вершинина В.Д.
9 54а Гаталхакова Э.Ф.
10 54а Горбач К.А.
11 54а Золотова Е.Д.
12 54а Иванова Е.И.
13 54а Козловский В.А.
14 54а Коломиец Б.С.
15 54а Мухамедиярова Л.А.
16 54а Оверко Т.С.
17 54а Попова А.Н.
18 54а Савенкова А.А.
19 54а Сулейменова А.А.
20 54а Хирт М.А.
21 54а Цыт Я.Т.
22 54а Язов П.А.
23 54а Ярошенко Я.В.
24 54б Лактюшина В.А.
25 54б Тикибаева Р.С.
26 54г Гермаш А.В.
27 54г Матвеева Н.И.
28 54г Сомова Т.А.
29 54д Абдрахманова Г.С.
30 54д Артемова А.Ю.
31 54д Баскакова Е.А.
32 54д Гармс Е.А.
33 54д Губич М.С.
34 54д Корнюшина А.О.
35 54д Маметова А.Т.
36 54д Шевченко О.В.
37 54д Шепель Н.Ю.
38 54д Широкова В.С.
39 54д Шкурина Е.М.
40 54ж Александрова А.А.
41 54ж Смирнова И.А.
42 54ж Шишкина А.Е.
43 54з Кокорина А.О.
44 54з Конобрицкая Д.В.
45 54з Костюченко П.С.
46 54з Кудрявцева Н.С.
47 54з Магазумова А.М.
48 54з Мамедова Ч.А.
49 54з Новаковская Е.Д.
50 54з Олифер В.Е.
51 54и Иванова А.А.
52 54и Кашницкий А.А.
53 54и Михайлик К.И.
54 54и Северина Е.С.
55 54и Черникова А.А.
56 54и Четвергова Т.А.
57 54и Шишова Л.В.
58 54м Бондарева В.В.
59 54м Бояркина Д.С.
60 54м Васильева Ю.А.
61 54м Верина Д.В.
62 54м Гордеева К.А.
63 54м Худорожков Е.А.
64 54м Чернявская К.Е.
65 54о Жуляева М.С.
66 54о Перепелица К.Е.
67 54о Погосян Л.А.
68 54о Савина А.А.
69 54о Чепилко А.В.
70 54о Чернецова Н.В.
71 54о Шевченко О.В.
72 54п Воробей Т.В.
73 54п Колбина Ю.Д.
74 54п Котова К.А.
75 54п Кузнецова А.В.
76 54п Павлик С.А.
77 54п Трофимова С.В.
78 54п Хренова И.А.
79 54п Ширяева А.А.
80 54п Шихова Д.З.
81 54р Абрамов В.С.
82 54р Годлевская А.С.
83 54р Зуевская А.В.
84 54р Курносов М.И.
85 54р Лашина А.М.
86 54р Рожок В.В.
87 54р Шестернин Е.Д.
88 54с Алантьева Д.А.
89 54с Бекчентаева А.Р.
90 54с Гапошина А.В.
91 54с Кныш И.О.
92 54с Радченко А.Е.
93 54с Решетников Р.О.
94 54с Филянов Г.А.
95 54с Щербаков А.С.
96 54т Жингулова Д.В.
97 54т Ковалёва Я.В.
98 54у Астахова Т.В.
99 54у Захаров В.Л.
100 54у Кныш Д.А.
101 54у Легонький Ф.А.
102 54у Сейсембаев И.М.
103 54у Собянина К.А.
104 54у Цукерник В.Л.
105 54ф Алиева П.Ф.
106 54х Булычева К.Д.
107 54х Ганзя Ю.С.
108 54х Губа М.С.
109 54х Дубинская Я.С.
110 54х Зубова А.Е.
111 54х Популов Я.В.
112 54ц Авагян М.С.
113 54ц Буксеев Д.Ю.
114 54ц Демиденкова А.Г.
115 54ц Жапарова А.Д.
116 54ц Зоммер А.Е.
117 54ц Кириллова М.С.
118 54ц Матвеев М.В.
119 54ц Медяник А.А.
120 54ц Пастухова А.А.
121 54ц Усин А.Т.
122 54ц Штоппель Э.Д.
123 54щ Османов А.Г.
124 54щ Пимонов М.А.
125 54щ Подвода А.И.
126 54ы Горшкова В.В.
127 54ы Кислицына Е.А.
128 54ы Конюкова А.Р.
129 54ы Найбергер А.А.
130 54ы Петрова А.К.
131 54ы Чадный Г.С.
132 54ю Будаева А.А.
133 54ю Горев К.И.
134 54ю Дымова В.Б.
135 54ю Ибраимов Ж.Н.
136 54ю Иванов Д.Ю.
137 54ю Копотилкин С.А.
138 54ю Крикунов Е.Е.
139 54ю Лысенкова Ю.В.
140 54ю Малыгина А.А.
141 54ю Маркелов А.Ф.
142 54ю Марченко В.В.
143 54ю Масимов М.А.
144 54ю Мкртычян А.Л.
145 54ю Молдахметов М.Т.
146 54ю Наседкин А.Д.
147 54ю Сацюк Ю.Ю.
148 54ю Шубин И.В.
149 55а Войцехович В.В.
150 55а Загорняк А.О.
151 55а Казюк Д.А.
152 55а Тиванова К.А.
153 55а Топорищева К.А.
154 55а Хасенова А.Т.
155 55в Гореславец В.Д.
156 55в Ильин Н.А.
157 55в Кобус А.В.
158 55в Коломейко А.П.
159 55в Мервяк В.В.
160 55в Муратов Р.Р.
161 55в Мухамеджанова А.Ж.
162 55в Носачев Л.С.
163 55в Омаров Т.Э.
164 55в Регер Б.Д.
165 55в Савельев М.В.
166 55в Скобелкин Н.Е.
167 55в Фелькер А.В.
168 55д Пахомова М.Р.
169 55д Плешаков И.Б.
170 55д Рассолова Р.А.
171 55д Тихонова А.В.
172 55д Тленбекова А.С.
173 55д Тюрина А.О.
174 55д Федотова Е.Д.
175 55д Фирстова А.П.
176 55д Яцеева А.Н.
177 55ж Орловская Ю.А.
178 55и Евдокимов В.Г.
179 55и Макамбиганова С.Б.
180 55и Тирбах Е.Э.
181 55л Галка С.В.
182 55л Гудошник Д.Е.
183 55л Ланбина И.Е.
184 55н Абдуллаев В.Н.
185 55н Бейсенова М.А.
186 55н Борисенко А.В.
187 55н Дольский Е.О.
188 55н Макаров В.В.
189 55н Маркосян М.А.
190 55н Мерц Н.А.
191 55н Насибулин Ф.Л.
192 55н Облогин М.Ю.
193 55н Сироткин К.Н.
194 55н Турчков Н.А.
195 55н Чекмарева О.Н.
196 55о Галямов А.О.
197 55о Денискин Д.В.
198 55о Зайцев М.С.
199 55о Ибраева Г.С.
200 55о Иманкулов С.Д.
201 55о Калиберда Э.М.
202 55о Камышанский В.О.
203 55о Карасева А.М.
204 55о Кузнецов Д.С.
205 55о Курмашев Д.С.
206 55о Литтау И.А.
207 55о Ноздрин В.В.
208 55о Садыкова К.Ж.
209 55о Тихонова В.Р.
210 55о Фрис Е.В.
211 55о Чернова И.О.
212 55п Касимова К.Б.
213 55п Крохалева А.И.
214 55п Марченко А.Ю.
215 55п Мукашева Р.А.
216 55п Шамбельская Ю.В.
217 55п Ширина Н.С.
218 55р Васильев Д.С.
219 55р Козкеева Д.Т.
220 55р Позднякова В.Д.
221 55р Усенко А.В.
222 55р Ядыгина Д.А.
223 55с Бархатов П.Е.
224 55с Белобородова В.О.
225 55с Закалюжная А.С.
226 55с Костюкович Л.А.
227 55с Павлова А.Д.
228 55с Смирнова Е.С.
229 55с Тюрин Д.В.
230 55с Шенгальц Н.В.
231 55с Юганова Т.Э.
232 55т Беденко Е.С.
233 55т Игнатюк В.Г.
234 55т Сулейменова А.Б.
235 55у Наурузова М.М.
236 55у Рябова А.О.
237 55у Старичкова Е.А.
238 55ф Аксенова Д.С.
239 55ф Бочкова А.О.
240 55ц Блитштейн Г.А.
241 55ц Варфоломеева Е.В.
242 55ц Посохова К.И.
243 55ю Баяндинова А.Е.
244 55ю Габдрахманова Л.Р.
245 55ю Габрисюк К.И.
246 55ю Гервик Е.Е.
247 55ю Жданова Д.Б.
248 55ю Зачинская М.С.
249 55ю Лобова Д.А.
250 55я Езекян А.А.
251 55я Ерощенко О.В.
252 55я Курило А.В.
253 55я Ланбин К.Е.
254 55я Парицкая Е.А.
255 55я Плетнева Н.Д.
256 55я Подлипская О.А.
257 55я Розум Ф.Ю.
258 55я Садуакасова А.Р.
259 56f Бабушкина А.В.
260 56f Редько Е.Е.
261 56f Сафонов В.И.
262 56z Демиденко К.Г.
263 56z Ермола А.А.
264 56z Кабанов А.В.
265 56z Лисаченко П.Е.
266 56z Миняева Т.О.
267 56z Сафонов А.И.
268 56z Скуба Д.О.
269 56z Смирнова Я.В.
270 56z Трубчанинова А.А.
271 56z Файт М.О.
272 56z Шулаева В.К.
273 56а Бахриддинов Б.Б.
274 56б Анкудинова Д.Д.
275 56б Демина А.А.
276 56б Луценко В.Г.
277 56б Мавлянкулова К.А.
278 56б Нерсисян А.К.
279 56б Терентьева В.В.
280 56б Шипова К.С.
281 56в Аксенов В.В.
282 56в Бабак Р.О.
283 56в Бондарь Е.С.
284 56в Галуза В.М.
285 56в Герасименко А.А.
286 56в Мозговой Е.В.
287 56в Шавыров М.Е.
288 56д Матвеева М.В.
289 56д Халявко Д.А.
290 56ж Загайнов С.С.
291 56ж Полякова А.С.
292 56з Айтуваров Е.К.
293 56з Коновалов Г.В.
294 56з Копаница К.А.
295 56з Крапива А.Е.
296 56з Мариничева А.Е.
297 56з Сидарович Д.С.
298 56з Терещенко А.А.
299 56з Хлюпина В.К.
300 56и Бакланова В.Е.
301 56и Ботирова Н.Б.
302 56и Камаганцева Е.В.
303 56и Сафонова А.О.
304 56и Собиров К.Б.
305 56и Усова К.Д.
306 56л Макеева Е.С.
307 56м Пряхин Е.Н.
308 56н Башмаков А.М.
309 56н Вакулич А.В.
310 56н Вилюгин Р.А.
311 56н Джалилов Р.М.
312 56н Кипреев М.А.
313 56н Мартьянов В.В.
314 56н Нугманов Р.Р.
315 56н Покроев Д.О.
316 56п Барановская М.А.
317 56п Брагина П.О.
318 56п Грановская А.Е.
319 56п Колмыкова В.Е.
320 56п Кузнецова П.А.
321 56п Турченюк А.А.
322 56п Хвостовцев А.В.
323 56п Юсупова А.Х.
324 56р Добродеев А.Р.
325 56с Вавилина К.А.
326 56с Сокол А.А.
327 56ф Амбарцумян Э.А.
328 56х Петрова Т.Н.
329 56х Снегирева Е.А.
330 56ч Башкирова В.А.
331 56ч Бредихина Д.Д.
332 56ч Плакущая Е.А.
333 56ч Попкова К.А.
334 56ч Потарина М.Н.
335 56ч Пуговкина А.Д.
336 56ч Райзих К.С.
337 56ч Реброва М.М.
338 56ч Рыжкова Я.А.
339 56ч Селиверстова Ю.А.
340 56ю Малыгина О.В.
341 56ю Моряк Д.В.
342 56ю Павлюк Я.В.
343 56ю Павлюченко В.Д.
344 56ю Щербина А.В.
345 57п Богославский М.Е.
346 57т Франк Н.С.
347 57ю Ахметова Д.Р.

В случае, если оплата не будет произведена до 01.12.2017, данные студенты будут включены в проект приказа об отчислении за невыполнение условий договоров об образовании по соответствующим образовательным программам

Директор ИМЭК О.Ф. Пиралова